Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Anslag/bevis

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på Räddningstjänsten Storgöteborg officiella anslagstavla.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen 2018-09-27

 

Varför ska ett protokoll anslås?

Anslag/bevis är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet anslås. Överklaga beslut

Kungörelse

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på förbundsfullmäktige. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse förbundsfullmäktige 2018-10-18

}