Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattning

Räddningstjänsten Storgöteborg stödjer våra medlemskommuner med råd om brandskydd vid de tillfälliga boenden som iordningställs för det stora antalet inkommande flyktingar. Här har vi sammanställt information som kan vara bra att känna till om ansvar och brandskydd när det gäller tillfällig övernattning.

Ansvar för brandskydd

Om du och din familj har tagit emot ensamkommande barn är du ansvarig för brandskyddet i ditt boende på samma sätt som annars. Du bör ha minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter, en 6-kilos brandsläckare med pulver och du bör ha funderat igenom samt övat vad du ska göra om det börjar brinna.

Om du är ansvarig i en förening som har upplåtit en lokal eller byggnad för tillfällig övernattning är du ansvarig för brandskyddet och för vad de som vistas där måste kunna göra i händelse av brand. Att använda en lokal för tillfällig övernattning kan vara möjligt men brandsäkerheten måste bedömas av någon som har kunskap så att brandskyddet uppfyller godtagbar nivå. Detta kan göras av brandkonsulter och brandskyddsföretag.

Räddningstjänsten Storgöteborg kan i viss mån hjälpa till med rådgivning men vi prioriterar denna arbetsinsats mot verksamhetsansvariga i våra medlemskommuner.

Mer information om vad du ska tänka på när det gäller tillfällig övernattning hittar du i dokumentet
Råd och anvisning nr 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar

Här kan du anmäla tillfällig övernattning

Med tillfällig övernattning menas att lokalen används för övernattning några gånger om året. Det är inte meningen att ha ett boende med övernattande personer som byts ut varje vecka. Då måste bygglov sökas och lokalens lämplighet bedömas genom granskning av framtagna bygghandlingar och brandskyddsdokumentationer mm.

Just nu är det Göteborg stad, Mölndals kommun och Kungsbacka kommun som har ett extra hårt tryck på denna typ av boenden och som vi stöttar extra.

Bakgrund om bygglov

Det ska finnas bygglov för den verksamhet som bedrivs i en byggnad. Då har det även säkerställts att brandskyddet är rätt utformat. Om du använder en byggnad på annat sätt än det som bygglovet innefattar, kan brandsäkerhetsnivån hamna på för låg nivå. Därför är det viktigt att du tar kontakt med kommunens Stadsbyggnadskontor för att ta reda på vad som gäller för din byggnad.

Har du frågor om brandsäkerhet är du alltid välkommen att kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg.