Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskyddskontroll och sotningtjänster

Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommun.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen i två moment; brandskyddskontroll samt sotning och rengöring.

Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. Ungefär 31 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är relaterade till eldstäder. Se mer på MSB:s hemsida

  • Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.

  • Vid brandskyddskontrollen säkerställer räddningstjänsten den tekniska statusen på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte imkanaler i bostäder).

Kontakt och rådgivning

Frågor om brandskyddskontroll, besvaras av Räddningstjänsten Storgöteborg, enheten brandskyddskontroll.
Telefon 031-335 2590,
E-post: brandskyddskontroll@rsgbg.se.

Tekniska frågor rörande eldstäder, imkanaler och skorstenar besvaras av Gerhard Cederlund.
Telefon 031-335 2559 Vid ej svar lämna mededelande på telefonsvar eller skicka e-post brandskyddskontroll@rsgbg.se.

Vi har telefontid
Måndag - torsdag 08:00-14:30
Fredagar 08:00-12:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Avvikelser kan förekomma

Kontakta oss

Mitt ärende