Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ras och skred

Varje år sker ras och skred. De flesta är små och är en del av den naturliga förändringen i naturen. När det har regnat mycket kan det finnas en ökad risk för ras och skred i delar av vårt område.

Vid tecken på skred uppmanas alla att kontakta sin kommun. I akuta situationer bör du kontakta räddningstjänsten.

Tecken på rasrisk som man bör vara vaksam på är

  • Träd och stolpar som börjar luta
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
  • Brott på ledningar och kablar i marken

Läs om skred och ras på MSB hemsida

Statens geotekniska institut ger dig mer information om tecken på ras och skred