Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Jobba som brandman RiB

Som brandman RiB arbetar du i huvudsak med räddningsarbete vid olyckor. Det kan innebära många olika typer av insatser, till exempel rädda liv, släcka bränder och bistå vid trafikolyckor. Du arbetar också till viss del med förebyggande brandskydd.

Ett lagarbete

Brandman RiB är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara bra på att handskas med människor och tycka om att samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket gör att du måste ha bra kondition och träna en hel del.

Växlande arbetstempo

När larmet går gäller det att reagera snabbt och du måste fokusera helt på din uppgift. Arbetet ställer också krav på övning och fysisk träning. Detta sker i regel på vardagskvällar med undantag från någon eller några övningshelger per år.

Vi kallar på dig

Räddningstjänsten Storgöteborg har elva heltidsstationer och åtta deltidsstationer. Som brandman RiB har du beredskap en vecka var tredje eller fjärde vecka och då ska du kunna ta dig till din brandstation under alla dygnets timmar inom en viss tid. Därför är det viktigt att du bor och arbetar nära din brandstation. Under beredskapen ska du vara tillgänglig enligt inställelsetiden, det vill säga från det att larmet går till dess att utryckningsfordonet lämnar stationen. Inställelsetiden och beredskapstiden kan variera mellan olika kommuner.

På alla brandstationer förutom i Lerum och Kungsbacka, är det fem minuters inställelsetid. I Lerum är inställelsetiden åtta minuter och i Kungsbacka sju minuter.

Beredskapsschema för olika kommuner

I Lerum, Rävlanda, Öjersjö och på Donsö är beredskapstiden sju dygn fördelat över en månad. Mölnlycke och Hindås har en sammanhängande veckas beredskap. Kungsbacka och Frillesås har en sammanhängande veckas beredskap var tredje vecka.

Öjersjö depå är en resurs för hela förbundet som främst arbetar med materialförsörjning på skadeplats. På den tjänsten gäller inte de fysiska kraven för brandman. Inställelsetiden är tio minuter

Vem anställs hos oss

För att söka som brandman RiB behöver du inte ha någon tidigare utbildning eller erfarenhet av räddningsarbete. Blir du blir anställd får du gå en tre veckors grundutbildning på vår utbildningsanläggning. Däremot är det viktigt att du bor och helst arbetar så nära brandstationen att du uppfyller kravet på inställelse vid larm inom 5-10 minuter, beroende på brandstation.

För att framgångsrikt lösa vårt uppdrag krävs olika människor på arbetslaget. Vi är övertygade om att mångfald och olikheter gynnar samarbete och utveckling. När vi rekryterar eftersträvar vi att hitta en blandning av personer med olika erfarenheter och kvalitéer. Då vi har ett underskott av kvinnor i utryckningstjänst tillämpar vi positiv särbehandling för att på sikt utjämna denna skillnad.

Rekryteringstester

Vid rekryteringen får du genomföra stress-, höjd- och klaustrofobitest, en intervju samt ett antal fysiska tester. Testerna prövar din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Nedan kan du se de riktvärden vi använder. Riktvärden betyder att det är önskvärda resultat, inte absoluta krav.

Övriga krav

Du ska ha B-körkort. Du ska också ha ett intyg om genomfört sim- och livräddningstest, Guldbojen. Provet kan utföras på närmaste simanläggning.

För mer information kontakta enhetsschef för RiB och värn, hälsosamordnare eller rekryteringsansvarig på vår personalenhet

Tfn vxl 031-335 26 00

Anställningskrav

Fysisk status

Godkända testresultat från mätning av fysisk arbetsförmåga. Stående längdhopp 2 meter Löpning 3000 meter 13:15 min/s Handstyrketest 420 Newton, i vardera hand Lyft till hakan 15 kg -  40 repetitioner Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner Roddtest 500 meter på 1.45 min/s Klaustrofobitest Höjdfobitest

Är du intresserad av att arbeta som brandman RiB - anmäl ditt intresse här.