Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

""

Jobba som brandman

Som brandman arbetar du både med förebyggande brandskydd och med räddningsarbete vid olyckor. De olycksavhjälpande insatserna kan vara av olika slag, till exempel rädda liv, släcka bränder, sanera vid kem- och trafikolyckor och dykning vid drunkningstillbud. Det brandförebyggande arbetet görs i samverkan med exempelvis skolor, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera.

Ett lagarbete

Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt arbete. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara duktig på att handskas med människor och tycka om att samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket gör att du måste ha en bra kondition och träna en hel del

Växlande arbetstempo

När larmet går gäller det att reagera snabbt och du måste fokusera 100 procent på din uppgift. Övrig arbetstid går bland annat åt till övningar, förebyggande arbete, underhåll av utrustning och fysisk träning.

Arbeta heltid eller deltid

Räddningstjänsten Storgöteborg har för närvarande tolv heltidsstationer och åtta deltidsstationer. Eftersom våra heltidsstationer är bemannande 24 timmar om dygnet har heltidsbrandmännen skifttjänstgöring. Det innebär att du skiftar mellan att arbeta dagar, nätter och helger. Du måste därför kunna anpassa dig efter olika arbetstider.

Som deltidsbrandman har du jour var tredje eller fjärde vecka och då ska du kunna ta dig till din brandstation under alla dygnets timmar inom en viss tid. Det är därför viktigt att du bor och arbetar nära din station om du ska arbeta som deltidsbrandman.

Utvecklingsmöjligheter

När du har arbetat några år som brandman har du möjlighet att utveckla dig inom fler områden: till exempel inom brandvattenförsörjning, höghöjdsarbete, rökdykledning eller vattendykning.

Du kan dessutom arbeta med brandskyddsutbildning eller vidareutbilda dig inom räddningsledning och tillsyn på Räddningsverkets skolor runt om i landet.

Vem anställs hos oss

För att framgångsrikt lösa vårt uppdrag krävs olika typer av människor på våra arbetslag. Vi är övertygade om att mångfald och olikheter gynnar samarbete och utveckling. När vi rekryterar eftersträvar vi att hitta en blandning av personer med olika erfarenheter och kvalitéer.

Det är meriterande om du har erfarenhet som hantverkare, utbildare, sjukvård eller annan omsorgsverksamhet. Språkkunskaper och erfarenheter från andra kulturer är också viktigt. Då vi har ett stort underskott av kvinnor i utryckningstjänst tillämpar vi positiv särbehandling som en metod att på sikt utjämna denna skillnad.

Utbildning

Du måste ha fullföljt den tvååriga eftergymnasiala utbildning Skydd mot olyckor (SMO). Utbildningen genomförs i Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi. Den genomförs antingen som internatutbildning eller på distans. Mer upplysningar finns på https://www.msb.se/brandman .

Rekryteringstester

Vid rekryteringen kommer du att genomföra stresstest och höjdtest och en intervju. Du genomför också ett antal fysiska tester. Testerna prövar din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Nedan kan du läsa mer om testerna och vilka riktvärden vi använder. Riktvärden betyder att det är önskvärda resultat, inte absoluta krav.

Övriga krav

Du ska ha C-körkort. CE är inget krav men en merit

Du ska ha ett intyg om genomfört sim- och livräddningstest, Guldbojen. Provet utförs på närmaste badanläggning.

För mer information kontakta gärna avdelningschef för RIB och värn, hälsosamordnare eller rekryteringsansvarig på vår personalavdelning. Tfn vxl 031-335 26 00

Nyanställningstest - riktvärden fysisk status

  • Stående längdhopp - två meter
  • Löpning 3000 meter på 13:15 min
  • Handstyrketest 420 Newton i vardera hand
  • Lyft till hakan skivstång 15 kg -  40 repetitioner
  • Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner
  • Roddtest 500 meter på 1.45 min
  • Simtest motsvarande Guldbojen