Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandskydd i tillfälliga lokaler och tält

Vid många evenemang används lokaler som inte annars används för liknande evenemang och som kanske inte är utformade för arrangemanget. Det används även ofta tält, såväl samlingstält som depåtält eller mattält utan gäster m.m. Dessa byggnader ska utvärderas och utrustas med erforderlig teknisk brandskyddsutrustning.

Vid många evenemang används lokaler som inte annars används för liknande evenemang och som kanske inte är utformade för arrangemanget. Det används även ofta tält, såväl samlingstält som depåtält eller mattält utan gäster m.m. Dessa byggnader ska utvärderas och utrustas med erforderlig teknisk brandskyddsutrustning.

Det är viktigt att tänka till kring brand- och utrymningssäkerhet innan evenemanget, tag gärna kontakt med oss på Räddningstjänsten Storgöteborg om du är osäker på säkerheten i din lokal.

I varje lokal eller tält där besökare vistas eller där gasol hanteras ska minst en handbrandsläckare finnas nära till hands. Handbrandsläckaren ska normalt vara av typ pulver (minst 6 kg).

Tält

Tält som ska inrymma fler än 150 personer klassas som samlingstält och ska enligt Ordningslagen vara besiktigade och godkända, godkännandebevis ska kunna redovisas och ska även finnas bifogat tillståndsansökan.

Tält där besökare vistas ska generellt vara utrustade med utrymningsskyltar och i samlingstält (>150 personer) ska dessa även vara genomlysta och försedda med batteribackup. I alla typer av tält ska det finnas handbrandsläckare i tillräcklig omfattning och i vissa fall krävs även utrymningslarm eller motsvarande.

Vad gäller dimensionering av utrymningsvägar så gäller samma regler för samlingstält som för samlingslokaler.