Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta oss

Vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö - ring 112

Postadress

Räddningstjänsten Storgöteborg Box 5204 402 24 GÖTEBORG

Tfn vx: 031-335 26 00 Fax: 031-335 26 80

E-post: raddningstjansten@rsgbg.se

Faktureringsadress

Räddningstjänsten Storgöteborg FE 359 Scancloud 831 90 Östersund

Alla fakturor till måste innehålla mottagarkod och vid förekommande fall inköpsordernummer som referens.

Information till leverantörer

Organisationsnummer

22 20 00-0752

Besöksadresser

Gårda Brandstation/ Huvudkontor Åvägen 2

Receptionen är öppen måndag-fredag kl 8-16.30 Under vecka 28-32 måndag-fredag kl 8-15

Ska du besöka oss - läs här

Kålltorp Tekniska avdelningen, fastighet, verkstad och IT-enhet Torpagatan 14

Brand- och räddningsskolan Färjenäs Dalanäsvägen 418 34 Göteborg

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner på våra avdelningar

Förebyggande brandskydd

Tel vx: 031-335 26 00 

Blankett för tillfällig övernattning

Frågor kring sotning och brandskyddskontroll

Dataskyddsombud

Tel vx: 031-335 26 00

Nima Norin
Sigrun Hreidarsdottir

E-post: dso@rsgbg.se

Vår hemsida

Webredaktör info@rsgbg.se

Ansvarig utgivare Annika Boberg

Kontakta oss

}