Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Larmlagring

Automatlarm med larmlagring - så fungerar det:

  • Brandlarmet löser ut
  • Kvittera larmet inom 60 sekunder
  • Kontrollera larmande sektion/detektor inom tio minuter
  • Vid brand - Tryck på närmaste larmknapp och ring 112
  • Vid ej brand - Återställ larmet