Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anläggningsskötare -formulär

Det är viktigt att informera oss om det sker ändring gällande anläggningsskötare eller kontaktpersoner.

Minst två personer som är väl förtrogna med anläggningen ska finnas. Vi behöver även ha e-postadress till kontaktpersonen för uppföljning av obefogade larm. Tänk på att automatlarmsuppföljningen sker kontinuerligt och det därför måste det finnas någon som läser e-posten och vidtar åtgärder vid frånvaro.

Om ni har bytt lås, nycklar eller passerkort/taggar kontakta räddningstjänsten via mail till larmplanerare@rsgbg.se
alternativt på telefonnummer 031-335 2929.

Anläggningsskötare

Ange om du vill att befintliga kontaktpersoner/anläggningsskötare ska finnas kvar i våra system

Anläggningsskötare 1

Anläggningsskötare 2

Anläggningsskötare 3

Anläggningsskötare 4

Om ni önskar information endast via sms om avbrott på förbindelse, s.k. totalt avbrott, fyll i nedan.

Ansvarig för automatlarmsuppföljning:

Vid frågor om anläggningsskötare/kontaktpersoner maila larmenheten@rsgbg.se

Vid frågor om kontaktperson för automatlarmsuppföljning maila larmutredare@rsgbg.se eller ring 031-335 2858 eller 031-384 4841

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra förpliktelser enligt avtal med räddningstjänsten avseende automatiskt brandlarm.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med fullgörelse av avtalet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752
Adress Box 5204, 402 24 Göteborg.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se  eller på telefon 031-335 2600.

Här finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.