Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anläggningskötare -formulär

Anläggningsskötare

Ange om du vill att befintliga kontaktpersoner/anläggningskötare ska finnas kvar i våra system

Anläggningsskötare 1

Anläggningsskötare 2

Anläggningsskötare 3

Anläggningsskötare 4

Om ni önskar information endast via sms om avbrott på förbindelse, s.k. totalt avbrott, fyll i nedan.

Ansvarig för automatlarmsuppföljning:

Vid frågor om anläggningsskötare/kontaktpersoner maila larmenheten@rsgbg.se
INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra förpliktelser enligt avtal med räddningstjänsten avseende automatiskt brandlarm.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med fullgörelse av avtalet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000–0752 med adress Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida:
http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsforordningen/