Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuellt

Juli

2020-07-06 kl 13.45

Hårda vindar

Det är blåsigt ute, med stundtals hårda vindbyar. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer efter storm eller hårda vindar.

Juni

2020-06-24 kl 09.12

Viktig information till dig som ska besöka Räddningstjänsten Storgöteborg.

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället och för att vår personal inte ska insjukna iakttar vi nu extra stor försiktighet med anledning av coronavirusets spridning. Detta då räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet som alltid måste kunna upprätthållas.

2020-06-23 kl 10.00

Tänk på hur du parkerar bilen

Om olyckan är framme och räddningspersonal snabbt behöver komma fram till platsen för att påbörja räddningsinsats eller livräddning är framkomligheten för personal och fordon jätteviktig. På sommaren är det extra viktigt att du tänker på hur du parkerar om du tar bilen till badplatsen. Slarvigt parkerade bilar kan göra att vi misslyckas med att rädda liv!

2020-06-17 kl 13.21

Vi uppmanar till försiktighet vid eldning i skog och mark!

Överväg om du verkligen måste elda eller grilla ute i naturen, om så är fallet tänk på att du ansvarar för att den blir släckt. Det är viktigt att du kontrollerar att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

2020-06-10 kl 08.00

För dig som sitter i karantän i din bostad – Passa på att kontrollera ditt brandskydd

Spenderar du mer tid hemma nu och väntar ut Coronatider? Kanske du har tid att se dig om i din hemmiljö. Hur se brandskyddet ut hos dig?

Maj

2020-05-26 kl 09.36

Jobba eller plugga hemma - tänk på detta

Vi bryr oss om dig i alla lägen. Så du sitter hemma och jobbar eller pluggar så vill vi att du är rädd om dig. Ta några enkla råd från oss - i all välmening!

2020-05-13 kl 15.43

Till dig som hanterar eller planerar att hantera handsprit

Användandet av handsprit har, på grund av rådande pandemi, ökat. Alkoholen i handsprit/alkogel gör den mycket brandfarlig och hanteringen av dem innebär en risk för brand om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Hantering av handsprit kan vara tillståndspliktig enligt Lag 2010:1011 om hantering av brandfarliga och explosiva varor. Här beskriver vi vad du måste tänka på vid hantering av handsprit.

2020-05-08 kl 07.43

Till dig som bedriver verksamhet som påverkas av Covid-19

I dessa tider ställs många verksamheter inför nya utmaningar, vilket bl.a. leder till olika typer av omställningar. Det kan i sin tur leda till nya risker gällande brand- och utrymningssäkerhet.

Mars

2020-03-31 kl 09.31

MSBs råd om brandfarliga vätskor

Det har cirkulerat artiklar i media kring hur du som privatperson kan tillverka egen handsprit då hyllorna i butikerna ekar tomma. Vi har fått frågor kring riskerna med att tillverka egen handsprit och vill därför hänvisa till MSBs råd om brandfarliga vätskor.

2020-03-25 kl 14.49

Vi jobbar för fullt för att kunna hålla nödvändig beredskap även vid större personalbortfall

Aktuell Coronapandemi påverkar i rådande läge hela samhället, räddningstjänstens verksamhet är inget undantag. Sjukskrivningar, vård av barn och försiktighetsåtgärder rekommenderade av myndigheter medför risk för en kraftigt påverkad personaltillgång under en väsentlig tid framöver.

2020-03-19 kl 14.15

RSG planerar för uthållighet

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) jobbar för fullt för att kunna hålla nödvändig beredskap även vid större personalbortfall.

2020-03-19 kl 12.18

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

2020-03-04 kl 14.12

Ras och skred

När vatten börjar sjuka undan efter de höga flöden vi haft i området ökar risken för ras och skred. Läs här om hur du ska agera vid ras och skred och följ länkarna för mer information.

2020-03-03 kl 14.30

Med anledning av Corona

Här kan du se vart du hittar mer information och vart du ska vända dig om du har frågor.

2020-03-02 kl 13.08

Kvartalstest av VMA

Idag, måndag 2 mars klockan 15.00, testas VMA - Viktigt meddelande till allmänheten. VMA används för att snabbare kunna varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Februari

2020-02-18 kl 13.32

Höga vattenflöden i vårt område

Den senaste tidens stora regnmängder har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. Bor du i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

2020-02-14 kl 10.56

Alla hjärtans dag

På Alla hjärtans dag slår mångas hjärta lite extra hårt för nära och kära. Men vad kan du göra om ett hjärta plötsligt slutar slå? Passa på att bättra på dina kunskaper om hjärt- lungräddning (HLR) så kanske du kan rädda ett hjärta som plötsligt slutar slå.

2020-02-13 kl 14.36

Statistik 2019

Varje år sammanställer vi statistik av genomförda räddningsuppdrag i den utryckande verksamheten. Detta för att värdera, analysera och få en bild av olycksrisker inom RSG, samt visa på trender och tendenser.

2020-02-10 kl 11.57

112-dagen

Idag uppmärksammas 112-dagen i hela Europa!

Januari

2020-01-14 kl 11.14

När det blåser storm

Förbered dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer efter stormen. Se gärna filmen ovan, så får du goda råd om strömmen skulle gå.

2020-01-14 kl 09.08

Hur ska du utrymma om det brinner hemma hos dig?

Ni som följer nyhetsrapporteringen har säkert uppmärksammat att vi åkt på många larm om brand i flerbostadshus på senaste. Har du ställt dig frågan: hur ska jag agera om det börjar brinna hemma hos mig?

2020-01-13 kl 13.49

Ny omgång PAR på Lundby

Tisdagen den 14 januari är det dags för den tredje omgången av PAR på Lundby brandstation. Under hösten har utbildningen även genomförts på Kungsbacka brandstation. PAR är en blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse för blåljuspersonalens arbete.

2020-01-10 kl 09.00

Har du inte slängt ut granen ännu? Läs detta!

Det händer att vi efter jul får larm om bostadsbränder där levande ljus och tomtebloss orsakat brand i julgran.

2020-01-09 kl 10.33

Öka kännedomen om Krisinformation.se

Bekräftad information och lämpliga verktyg för att kunna agera rätt i en kris. Krisinformation.se är en av Sveriges viktigaste webbplatser - På Krisinformation.se samlas krisinformationen på ett ställe, oavsett vem eller vilka som hanterar krisen.