""

Skärsläckartaktik

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg har vi tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial för vår interna skärsläckarutbildning. I vårt koncept finns bl.a. en taktikutbildning som vi gärna delar med oss av till andra räddningstjänster.

Observera att filmerna i utbildningsmaterialet inte kommer att fungera i och med att de finns på vårt interna nätverk.

Skärsläckartaktik är framtaget av brandmännen och styrkeledarna på Frölunda brandstation tillsammans med Kristoffer Wahter.

1430 Skärsläckartaktik (20150526).pdf