""

Operativ räddningstjänst

Skärsläckartaktik

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg har vi tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial för vår interna skärsläckarutbildning. I vårt koncept finns bl.a. en taktikutbildning som vi gärna delar med oss av till andra räddningstjänster. Finns även på engelska, tyska, holländska och rumänska.