Livräddande första hjälpen

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär vi ut grundläggande kunskaper i livräddande förstahjälpen. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker.

Övergripande kursinnehåll
  • Medvetslöshet
  • Hjärtstopp
  • Luftvägsstopp
  • Allvarlig och akut sjukdom
  • Förgiftning
  • Allvarliga skador
  • Blödning Brännskador
  • Trygg närmiljö

Utbildningsmaterial

Bok Första Hjälpen

Just du kan göra skillnad genom att veta hur du ingriper.

Kurslängd: 3 timmar

Avsedd för Företag & organisationer, max 15 deltagare

Förkunskap Ingen

Bokningsförfrågan
Tfn 031-3352880 
Mail utbildning@rsgbg.se