""

Systematiskt brandskyddsarbete

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet. Vi erbjuder också utbildningar som är specialanpassade till din verksamhet.

Övergripande innehåll

  • Brandorsaker och konsekvenser av brand
  • Inventering av möjliga brandrisker i verksamheten
  • Byggnadsbeskrivning
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Organisation
  • Kontrollsystem
  • Information och utbildningsplaner
  • Lagar, förordningar och allmänna råd

Kurslängd 4 timmar
Avsedd för Personal involverade i brandskyddsfrågor
Förkunskap Ingen

Anmälan till kursen Systematiskt brandskyddsarbete gör du här 

För mer information
Kursbokningen
Tfn 031-335 28 80
E-post: utbildning@rsgbg.se