Heta arbeten

För att få utföra tillfälliga heta arbeten, exempelvis svetsning, kapning och lödning, behöver du gå den här utbildningen.

Den ger dig kunskap om risker och ansvar så att du kan utöva ditt arbete med större säkerhet. Du får ett heta arbeten-certifikat efter genomgången utbildning.

Övergripande innehåll

  • Risker och regler vid heta arbeten
  • Inträffade bränder på grund av hetarbete
  • Brandfarliga varor, flampunkter
  • Takarbete
  • Hetarbetarens och arbetsledarens ansvar
  • Gasflaskor vid brand
  • Praktisk hantering av handbrandsläckare

Kurslängd Ca 6 timmar
Avsedd för Personer som utför heta arbeten
Förkundskap Ingen

 Anmälan till kursen Heta arbeten

För mer information om kursen
Kursbokningen
Tfn 031-335 28 80,
E-post: utbildning@rsgbg.se