Anmälningsvillkor

En utbildning hos Räddningstjänsten Storgöteborg är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas och enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.

Kursanmälan

Anmälan gör du via mail utbildning@rsgbg.se eller tfn 031-335 28 80. Din anmälan är bindande efter det att du fått kursbekräftelsen.

Kursdatum och priser

Aktuellt datum och pris får du vid kontakt med kursadministratören för aktuell kurs eller via vår webbplats. I kursavgiften ingår kursmaterial.

Avbokning

Om du avbokar kursen 7-14 dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden.

Vid avbokning senare än sju dagar innan kursstarten debiteras hela kurskostnaden.

Om avbokning görs och nytt utbildningsdatum bokas två veckor innan kursstart, debiterar vi inte för den avbokade kursen.

Om vi behöver ställa in utbildningen blir det naturligtvis ingen kostnad för dig som kund.  Vi svarar inte för om en utbildning ställs in till följd av strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Betalning

Betalning sker via faktura där moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Utbildningslokaler

Våra utbildningar hålls på olika platser beroende på innehåll och upplägg. Flera av våra kurser genomförs i kundens lokaler, men om sådana inte finns tillgängliga har vi egna lokaler att tillgå.

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra utbildningar, utfärda certifikat samt för uppföljning av genomförda utbildningar.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

I och med att ni anmäler er till utbildning hos oss samtycker ni till att era uppgifter registreras i vårt register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas vid förnyad kontakt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta räddningstjänstens dataskyddsombud via dso@rsgbg.se

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000–0752 med adress Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se  eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: