Vision och verksamhetsidé

Räddningstjänstens huvuduppgifter är räddningstjänst och skadeförebyggande skydd. För att uppnå goda resultat inom Räddningstjänsten är närhet och tillgänglighet två nyckelbegrepp. Räddningstjänsten strävar efter att förebygga olyckor och arbetar därför aktivt med förebyggande skydd.

Vår vision - Trygghet Säkerhet Omtanke

Vår Verksamhetsidé

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar med skydd mot olyckor genom att

  • Förhindra och begränsa olyckor
  • Förbereda och genomföra räddningsinsatser
  • Vidta åtgärder efter olyckor
  • Medverka i samhällets krishantering

 

Vision och verksamhetsidé för Räddningstjänsten Storgöteborg fastställdes av förbundsdirektionen 4 april 2003