Bild för länk -

Gränslös räddningstjänst

Sedan den 1 oktober 2019 samarbetar fem räddningstjänster utifrån en gemensam övergripande ledning av den utryckande verksamheten. Utlarmning och ledning utgår ifrån ledningscentralen på Gårda brandstation i Göteborg för att de samlade resurserna ska nyttjas snabbt och effektivt.

De fem räddningstjänsterna är; Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och Öckerö Räddningstjänst.

Gemensam larmhantering

Larmhanteringen sköts centralt av Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG:s ledningscentral. För dig som befinner dig i dessa kommuner och ringer till SOS om en händelse som rör just räddningstjänst, märks inte detta på annat sätt än att samtalet också kan komma att hanteras av operatörer på RSG, samt att hjälp i vissa fall kan komma snabbare.

Gemensamt operativ ledning och gränslös räddningstjänst

Ett gemensamt operativt ledningssystem är mer effektivt vid komplexa, omfattande och samtidiga räddnings­insatser. I hela Göteborgsregionen kan vi nu över gränserna använda alla resurser som finns inom de fem räddningstjänsterna. Allt för att kunna serva invånarna på bästa sätt.

Samarbetet i siffror

  • Vi är fem räddningstjänstorganisationer som verkar i 14 kommuner fördelade i två län
  • Vid samverkar med sju lokalpolisområden inom tre polisområden, alla i en och samma polisregion
  • Vi samverkar med ambulanssjukvården i fyra sjukhusförvaltningar i två regioner
  • Vårt område täcker drygt 1 miljon invånare.
  • Vi hanterar drygt 11 000 uppdrag per år vilket innebär att det i snitt varje dag larmas ut räddningstjänstresurser på 31 uppdrag. Av dessa är cirka åtta konstaterade olyckor/tillbud och resten händelser utan allvarligare tillbud - förmodade olyckor, hjälp till andra myndigheter eller avtalsuppdrag till exempel hjärtstopp

Presskontakt för räddningstjänsterna

Vid behov att snabbt nå ut med information till pressen vid händelser svarar vi från RSG:s ledningscentral eller publicerar i RSG:s pressrum

De fem räddningstjänsterna i Göteborgsregionen svarar var och en för frågor kring sina egna organisationer och för sitt egna geografiska område.

Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund

Bohus Räddningstjänstförbund

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Öckerö Räddningstjänst.