Veteranbrandbil med brandmän i historiska kläder

Räddningstjänstens Museiföreningen

Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborgs uppdrag är att vårda, bevara och visa brandkårens och senare räddningstjänstens historia.

Vill du bli medlem?

Är du intresserad av brandkårens historia? Kom då med i föreningen!
Vi ser gärna att fler deltar i verksamheten, aktivt eller som stödmedlem.

Ditt medlemskap är ett stöd för att vi tillsammans ska kunna fortsätta verksamheten med att bevara och kunna visa upp brandkårens historia. 

Besök vår hemsida

http://www.brandmuseet-storgoteborg.se/

Du behövs!

Vi vill gärna ta tillvara på alla medlemmars kunskap och erfarenhet samt engagemang efter intresse och förmåga. Har du egna idéer och förslag så tveka inte att höra av dig.

E-post: 44bolsinski@gmail.com eller till Lars Bolsing 0703-922893

Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas in på Pg:133 65 78 - 8.
Skriv namn, adress och e-postadress på avin

Styrelse 2019

Ordförande
Lars Bolsing

Kassör
Bo Hedenström

Ledamöter
Stefan Bergström, Inger Bolsing, Marcus Kärnefelt, Bengt Isaksson, Lars Isaksson

Suppleanter
Görjen Andersson, Lars-Henrik Galtung

Valberedning
Thomas Hagneqvist, Tommy Skogsberg

Välkomna till våra verksamhetskvällar

Torsdag kl 17-21 på Eckens väg 22 i Partille. Om man ska besöka oss på verksamhetskvällarna ring innan på tele: 0703-922893
Eller kontakta någon av oss i styrelsen för mer information. 

Våra arbetsgrupper

Arkiv/Dokumentation

Renovering/Underhåll