Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder tisdagen den 14 december 2021 kl. 19.30, Radisson Blu Scandinavia

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Delårsbokslut per augusti 2021 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Sammanträdestider 2022 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Tilläggsbudget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg år 2022

Reviderat handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg