Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder tisdagen den 15 juni 2021 kl. 19.00, Gårda Brandstation, Teams

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2020 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Budget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg år 2022