Kungörelse förbundsfullmäktige

Extrainsatt sammanträde med Räddningstjänstförbundets fullmäktige genomförs den 11 maj kl. 18.00.

Ärende för behandling:

Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg med anledning av kommunerna Lilla Edets, Tjörns, och Stenungsunds ansökningar om medlemsskap.