Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktigesammanträde tisdagen den 30 november - FLYTTAT. Nytt datum 2021-12-14

Med anledning av ärenden som behöver beslutas av Förbundsfullmäktige, efter beredning i förbundsstyrelsen den 8 december, har förbundsfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin beslutat att flytta Räddningstjänstförbundets fullmäktigesammanträde till den 14 december.