x Kungörelse förbundsfullmäktige 2021-03-23 - Om oss - RSGBG

Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktigesammanträde tisdagen den 23 mars - INSTÄLLT

Med anledning av pandemin, samt att RSG ännu inte har den teknik som krävs för att kunna genomföra mötet digitalt, har förbundsfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin beslutat att ställa in Räddningstjänstförbundets fullmäktigesammanträde den 23 mars.

De ärenden som skulle behandlats vid sammanträdet kommer tas upp på sammanträdet den 15 juni.