Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder tisdagen den 1 december 2020 kl. 18.00, Ullevi Paradentrén

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Delårsbokslut per 31 augusti 2020

Miljöpolicy

Verksamhetsplan 2021

Sammanträdestider 2021 för Räddningstjänstförbundets styrelse och fullmäktige