Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2021-10-01

Paragrafer

§§ 33-39

Datum då anslaget publiceras

2021-10-15

Datum då anslaget tas bort

 2021-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten