Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2022-02-11

Paragrafer

§§ 1-8

Datum då anslaget publiceras

2022-03-03

Datum då anslaget tas bort

 2022-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten