Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-10-02

Paragrafer

§§ 1-4, 6

Datum då anslaget publiceras

2020-10-21

Datum då anslaget tas bort

 2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten