Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-04-24

Paragrafer

§§ 1-2, 6-8

Datum då anslaget publiceras

2020-05-08

Datum då anslaget tas bort

 2020-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten