Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-03

Paragrafer

§§ 87-89, 90-99

Datum då anslaget publiceras

2020-12-11

Datum då anslaget tas bort

 2021-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten