Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-03

Paragrafer

§ 88-89

Datum då anslaget publiceras

2020-12-04

Datum då anslaget tas bort

 2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten