Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-08

Paragrafer

§§ 60-74

Datum då anslaget publiceras

2022-09-20

Datum då anslaget tas bort

 2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten