Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Paragrafer

§§ 47-59

Datum då anslaget publiceras

2022-06-14

Datum då anslaget tas bort

 2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten