Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Paragrafer

§§ 43-46

Datum då anslaget publiceras

2022-05-12

Datum då anslaget tas bort

 2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten