Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Paragrafer

§§ 105-107, 109-111

Datum då anslaget publiceras

2021-12-09

Datum då anslaget tas bort

 2021-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten