Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

§§ 70-72, 76-80

Datum då anslaget publiceras

2021-09-13

Datum då anslaget tas bort

 2021-10- 05

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten