Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

§§ 70-75

Datum då anslaget publiceras

2021-09-03

Datum då anslaget tas bort

 2021-00-27

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten