Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Paragrafer

§§ 49-63

Datum då anslaget publiceras

2021-06-11

Datum då anslaget tas bort

 2021-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten