Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-11

Paragrafer

§§ 15-16, 18-33

Datum då anslaget publiceras

2021-03-26

Datum då anslaget tas bort

 2021-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten