Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-29

Paragrafer

§§ 34-47

Datum då anslaget publiceras

2021-05-11

Datum då anslaget tas bort

 2021-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten