Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Paragrafer

§§ 76-86 

Datum då anslaget publiceras

2020-11-13

Datum då anslaget tas bort

 2020-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten