Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer

§§ 62-68, 70-75 

Datum då anslaget publiceras

2020-10-16

Datum då anslaget tas bort

 2020-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten