Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-08

Paragrafer

§ 69

Datum då anslaget publiceras

2020-10-09

Datum då anslaget tas bort

 2020-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten