Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Paragrafer

11-14

Datum då anslaget publiceras

2022-06-22

Datum då anslaget tas bort

2021-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten