Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Paragrafer

38-49

Datum då anslaget publiceras

2020-06-17

Datum då anslaget tas bort

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten