Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Paragrafer

9-10

Datum då anslaget publiceras

2022-05-12

Datum då anslaget tas bort

2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten