Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-12-01

Paragrafer

50-60

Datum då anslaget publiceras

2020-12-04

Datum då anslaget tas bort

2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten