gula larmställ som hänger på rad

Våra värderingar

Att arbeta på Räddningstjänsten innebär att identifiera sig med att arbeta för att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Det kan innebära att släcka bränder, men det innebär också att finnas nära invånarna och vara en bra representant för det samhälle vi har idag. Klarar vi det så skapar vi trygghet och möts av förtroende.

Framgång är inte bara en lyckad räddningsinsats, utan framför allt att se till att det händer färre olyckor genom ett framgångsrikt förebyggande arbete. Liksom alltid ska vi ge en snabb, profesionell och medkännande hjälp när nöd uppstår.

Våra värdeord

Dessa värdeord har har vi gemensamt kommit fram till och hjälper oss att jobba på rätt sätt.

  • Vi visar öppenhet och finns nära invånarna
  • Vi tror på allas lika värde
  • Vi visar empati, omtanke och respekt
  • Vi ser inga dom i "vi"
  • Vi ser och hör varandra
  • Vi är profesionella i allt vi gör och känner stolthet över vårt arbete
  • Genom att ta ansvar får vi inflytande och stimulans
  • Genom att vara olika skapar vi möjligheter.