Samordnare inom enheten Normativt och tekniskt stöd

Göteborg är en stad med stora evenemang och större, både pågående och kommande, förändringar av infrastrukturen såsom t.ex. Västlänken. Detta ställer höga krav på ständig anpassning av våra förberedelser såväl operativt som i det förebyggande arbetet. Vi söker nu dig som vill vara med och driva och stärka vår förmåga genom att ta ett samlat grepp av de olika insatsförberedande aktiviteterna som pågår hos oss. Du kommer att arbeta brett med kontaktnät både inom och utanför organisationen. Enheten är organiserad under avdelningen för Operativ ledning och ansvarar för att driva, planera och utveckla, normativt och tekniskt stöd inför räddningsinsats.

I rollen som Samordnare ansvara du för att utveckla, leda och samordna de insatsförberedande aktiviteterna inom RSG. Du medverkar i framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser och anpassar och utveckla det till RSG:s risk- och sårbarhetsanalyser. Du deltar i och leder projekt kopplat till förmåge- och metodutveckling inom förbundets verksamhetsområde. Som Samordnare är ditt uppdrag att inhämta kunskap, analysera och författa rapporter som blir till underlag för beslut. Omsätta teoretisk kunskap till praktik genom styrdokument, utbildning och information.

Du kommer vara en viktig nyckelperson vid utformning och kvalitetssäkring av RSG:s utbildning- och övningsverksamhet samt vid utvärdering av verksamhetens operativa förmåga. I uppdraget ingår också att följa teknikutvecklingen inom RSG och i omvärlden i syfte att medverka till att den samordnas och framtidssäkras med övrig utveckling av tekniska system.

För att arbeta som samordnare behöver du vara en drivande person där du självständigt tar ansvar för utveckling att arbeta självständigt mot uppsatta mål. Vi vill också att du har en god förståelse för hur samverkan bedrivs med andra aktörer internt och externt.

I denna roll behöver du ha goda ledaregenskaper såsom, helhetssyn, förstå de olika delarna i helheten och hur de hänger ihop och varför. Vi vill att du ska kunna leda andra mot uppsatta mål och ta ett stort helhetsansvar.

Du behöver ha följande kvalifikationer

  • Brandingenjörsexamen från teknisk högskola med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB) eller annan likvärdig utbildning.

Vi ser även gärna att du har

  • Dokumenterad träning i självständig problemlösning samt strukturerat och kritiskt tänkande, t.ex. genom högre utbildning eller erfarenhet av tjänst i ledande befattningar
  • Erfarenhet från operativt arbete som räddningsledare, stabschef eller räddningschef i beredskap.
  • Fördjupade kunskaper i ämnesspecifika kunskaper t.ex. i batterilagring, solceller, skogsbrand, översvämning.

Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningen

Det är en heltidstjänst med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Arbetstiden är kontorstid, med möjlighet till flextid.

Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy och i samarbete med vår företagshälsa. Arbetspsykologiska tester kommer tillämpas i denna rekrytering.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras. Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.

Intervjuer är planerade till 19 och 20 september.  

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt dnr 2022/418 senast den 26 augusti 2022.

Du ansöker via denna länk

Kontakt

Kontaktpersoner
Carl-Ian Bissmark, Enhetschef, tel:  070–4343274
Maria Kober, HR-specialist, tel:  076-883 96 17

Facklig företrädare
Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln tel. 031-335 26 00.