Elda i trädgården

Det är viktigt att du hela tiden har kontroll så att elden inte sprider sig. Ha alltid vatten nära till hands. Ibland kan det vara både enklare och snabbare att köra löv och grenar till en återvinningscentral.

Du som tänder en eld ansvarar för att den blir släckt. Undvik att elda om det blåser. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. 

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor. 

Läs mer om hur du får koll på brandrisken här.

Se till att elden inte sprider sig

 • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar är ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa. Grova handskar och spade är bra verktyg för att hantera elden.
 • Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden kan sprida sig. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs. Vattna ordentligt runt platsen där du tänker elda, både före och under eldningen. Elda om möjligt på obrännbart underlag som till exempel en grusad yta. Elda aldrig på berghällar, de kan spricka av värmen. 
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
 • Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
 • Ta med en telefon så att du kan larma SOS 112 vid behov.

Släck ordentligt

När du har eldat färdigt måste du försäkra dig om att brasan blir ordentligt släckt. Ett bra sätt att släcka är att kratta ut glöden och dränka den med vatten. Vattna också marken runt bränningsplatsen när du släckt branden. Du kan behöva kontrollera att elden verkligen är släckt flera timmar efter avslutad eldning. 

Kontakta din kommun först

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda grenar och löv från din trädgård utomhus under särskilda tidsperioder, även i tätbebyggda områden. Kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller där du bor. 

Ofta kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral som anvisas av kommunen än att elda det i sin trädgård. Avfall eller miljöfarliga ämnen får normalt aldrig eldas utomhus.

Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum | Lilla Edet | Stenungsund | Tjörn 

Kontrollera att om det råder eldningsförbud

Du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud råder inom räddningstjänsten Storgöteborgs område. Gå in på www.SMHI.se och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Visa hänsyn till omgivningen

Det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgården. Röken kan irritera grannarna och sätta sig i kläder på vädring. Prata med grannarna på förhand och berätta att du tänker elda. 

Elda inte när vinden blåser mot grannarnas hus eller mot andra som till exempel trafikanter på vägar i omgivningen. Tänk på att vinden kan ändra riktning. 

Checklista

Använd gärna punktlistan nedan för att elda på ett säkert sätt.

 • Kontakta kommunen för att ta reda på om det är eldningsförbud och vilka regler som gäller i din kommun.
 • Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
 • Använd grova handskar. Spade och kratta är också bra verktyg för att hantera elden.
 • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen.
 • När du ska släcka kan du kratta ut glöden och dränka den med vatten.
 • Kontrollera att det är släckt ordentligt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter.